Symposium Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid

Symposium Vrouwen, Vluchtelingen, Veiligheid – Opmaat naar een manifest

Zonta Nederland was één van de vijf vrouwenorganisaties die op 2 oktober 2017 een landelijk symposium organiseerden rond het thema: Vrouwen, Vluchtelingen, Veiligheid. Meer dan 100 experts en belangstellenden bogen zich op die dag over de vraag hoe het gesteld is met de veiligheid van vrouwen in de vluchtelingenopvang in Nederland en Europa.

Aanleiding voor het symposium waren de verontrustende persberichten in de loop van 2015 en 2016 en onderzoeksrapporten over uitbuiting, seksueel geweld en gebrek aan veiligheid van vrouwelijke vluchtelingen en asielzoekers in de grenslanden van de Europese Unie. Ook bleek er binnen Nederland geen eenduidig beeld te bestaan over de veiligheid van vrouwen in de vluchtelingenopvang. Symposium Vrouwen, Vluchtelingen, Veiligheid en het manifest dat hieruit voort zal vloeien moeten hierin verandering brengen.

Het symposium Vrouwen, Vluchtelingen, Veiligheid vond plaats op maandagmiddag 2 oktober in de Bothzaal in Utrecht. Voor alle aanwezigen, waaronder een aanzienlijke groep Zontians, was het een enerverende middag. Na de key note lezingen deelde ieder zijn/haar visie op het onderwerp. In deelsessies werd ingezoomd op de thema’s Trauma, Juridische (on)mogelijkheden, Veiligheid en privacy en Gemeentelijke aanpak.

Uitwisseling van aanwezige ervaring en kennis resulteerde in een reeks aanbevelingen en een aantal vraagtekens. Deze worden op dit moment verwerkt tot een manifest dat in november aangeboden wordt aan alle partijen die met vluchtelingen werken in Nederland, en aan de overheid. Heb je ervaring met of kennis over vrouwen in de vluchtelingenopvang? Je kunt je aanmelden voor het schrijfteam en meewerken aan de wording van het manifest bij Christel: 06 14 881 999.

Klik hier voor een impressie van het symposium.