Symposium Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid

Maandag 2 oktober 2017

Zonta Nederland vraagt, samen met vier andere vrouwenorganisaties met een gezamenlijke achterban van circa één miljoen vrouwen, aandacht voor de veiligheid van vrouwen en meisjes in opvanginstellingen voor vluchtelingen

Aanleiding

Verontrustende persberichten in de loop van 2015 en 2016 en onderzoeksrapporten over uitbuiting, seksueel geweld en gebrek aan veiligheid van vrouwelijke vluchtelingen en asielzoekers in de grenslanden van de Europese Unie, moeten serieus worden genomen. Zo is de conclusie uit een onderzoek van de UNHCR in 2016 naar de veiligheid van vrouwen en meisjes in vluchtelingenkampen. Gesteld wordt dat “de huidige reactie van overheden, humanitaire actoren, instituties en maatschappelijke organisaties inadequaat is en faalt als het gaat om het voorkomen van en reageren op het gevaar, de uitbuiting en verschillende vormen van seksueel geweld waar vluchtende vrouwen en meisjes in Europa mee te maken hebben (UNHCR-UNFPA-WRC|20-1-2016)”.

Wat betekent dit in de Nederlandse context? Een eenduidig beeld over de veiligheidssituatie van vrouwen en meisjes in Nederlandse opvanginstellingen voor vluchtelingen ontbreekt. Informatie hierover is versnipperd en vertoont lacunes. Symposium Vrouwen, Vluchtelingen, Veiligheid moet hierin verandering brengen.

Key note lezingen

– De Europese context van opvang voor vluchtelingen – drs. Eduard Nazarski, Amnesty International Nederland)

– Recente ontwikkelingen in vluchtelingenopvang in Nederland – Janet Helder, bestuurslid COA

Vrouwelijke minderjarige vreemdelingen binnen Nederland – Carla Lebesque MSc, beleidsmedewerker Nidos

– Wordt de stem van Vrouwen gehoord? Reactie op de key note lezingen door mr. Domenica Ghidei, voormalig lid College voor de Rechten van de Mens.

 

Deelsessies Alle deelnemers participeren in één van de volgende deelsessies:

  1. Trauma’s – Inleiders: Vluchtelingenwerk en Nidos
  2. Juridische mogelijkheden en belemmeringen – Inleiders: mr. Domenica Ghidei en COA
  3. Veiligheid & privacy – Inleiders: Joke Florax, Nationale Eenheid Landelijke Politie en COA
  4. Gemeentelijke aanpak – Leontien Kompier, burgemeester Vlagtwedde, VNG Adviescommissie Asiel & Integratie

 

Samen werken aan meer veiligheid voor vluchtelingen vrouwen

Tijdens het symposium staat uitwisselen van kennis en ervaring centraal. Belanghebbende partijen uit het maatschappelijk veld, overheden, wetenschappers en vluchtelingen treden met elkaar in dialoog tijdens de deelsessies. Zo verkrijgen we een verdiept en gezamenlijk inzicht in de problematiek, de maatregelen die nodig zijn en de vragen die nog beantwoord dienen te worden om de veiligheid van gevluchte vrouwen en meisjes die in Nederland bescherming zoeken, te kunnen waarborgen. De bevindingen zullen worden verwerkt tot een manifest met concrete adviezen en aanbevelingen.

 

HELP MEE kennis en informatie te verzamelen over de veiligheid van vrouwen in vluchtelingenopvang door: A deel te nemen aan het symposium en/of B deze uitnodiging door te sturen aan mensen in je netwerk die (in)direct werken met vluchtelingen of zelf vluchteling zijn*. Ook jij kunt het verschil voor hen maken!

Wanneer/ When?                             Maandag 2 oktober 2017, 12.30 – 17.00 uur

Waar/ Where?                                   Zaalverhuur 7, Boothstraat 7, Utrecht

Volg ook onze facebookpagina: https://www.facebook.com/vrouwenvluchtelingenveiligheid/

Informatie/ Information:                E: [email protected] of T: 06-51982065 (Dieny Scheffer)

Organisatie:                                        Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK, de Nederlandse Vrouwenraad, Zonta    Nederland Passage christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging, Vrouwen van Nu

* Prime Language of the symposium is Dutch. For those who do not master the language we will look for a tailor made solution