Zonta Fundraising Dinner

Graag nodigen wij u uit namens Zonta Groningen 1991 om deel te nemen aan een feestelijk benefiet-buffetdiner voor Stichting Femina. (zie https://www.zontagroningen1991.nl/fundraising-2016-2018 en http://www.stichtingfemina.nl/)

Wanneer
Vrijdag 19 Januari 2018  om 18.00 uur

Waar
Stichting Clubhuis voor Doven
Munnekeholm 4, 9711 JA Groningen

Special event Tombola

Kosten 
€ 75,00/p.p. (alles inbegrepen)

Aanmelden
Per e-mail bij: [email protected] (t/m dinsdag 16 Januari 2018)

Donaties / betalingen
NL93 ABNA0586 3855 17  t.a.v.  Zonta Groningen
Onder vermelding: ‘Fundraising dinner’

Uw aanmelding wordt definitief wanneer het bedrag is ontvangen.
Overgemaakte bedragen worden niet teruggestort. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, dan kunt u anderen in uw plaats laten gaan of uw betaling als een gift beschouwen. Wij verzoeken u om in dat geval een e-mail of berichtje aan bovenstaand adres te sturen met de vermelding: “ik ben helaas verhinderd en beschouw mijn bijdrage als een gift/ ik ben helaas verhinderd en in plaats van mij komt/komen:…”

Wij hopen van harte u en uw invités op deze bijzondere avond te mogen begroeten,

Namens Zonta Groningen 1991,
Petra Rudolf.