Missie en visie

De missie van Zonta

Opkomen voor gelijke rechten van vrouwen;
Zonta International is a leading global organization of professionals empowering women worldwide through service and advocacy.

De visie van Zonta

Zonta International streeft naar een wereld waarin vrouwenrechten gelijk zijn aan rechten van de mens en waarin elke vrouw zich ten volle kan ontwikkelen.
In zo’n wereld hebben vrouwen dezelfde rechten op onderwijs als mannen en zijn evenredig vertegenwoordigd in leidinggevende en bestuurlijke posities
In zo’n wereld hoeft geen enkele vrouw bang te zijn voor geweld.

Zonta is neutraal, niet partij- of religie gebonden en neemt als zodanig geen politieke of religieuze standpunten in. Naast nationale serviceprojecten waar wij ons als Zonta clubs in Nederland aan verbinden steunen we ook de serviceprojecten van Zonta International:

Ending Child Marriage
Zonta heeft dit project gesteund sinds 2014, met een donatie van 2 miljoen USD om kindhuwelijken te voorkomen in Niger van 2014-2018. Van 2018-2020, heeft Zonta 2 miljoen USD gedoneerd aan het UNFPA-UNICEF Global Programme to End Child Marriage. In 2020 heeft Zonta International een extra bijdrage van 1,5 miljoen USD toegezegd aan UNICEF USA ter ondersteuning van Fase 2 van het Global Programme tot 2022.

Let Us Learn Madagascar
Dit project is erop gericht om voor kwetsbare kinderen, vooral meisjes, meer kansen te creëren en te zorgen dat ze gebruik kunnen maken van het recht op onderwijs.

Adolescent Girls’ Health and Protection in Peru
Dit programma kijkt naar wat adolescenten, in het bijzonder meisjes, nodig hebben op het gebied van gezondheid en hoe geweld voorkomen kan worden op scholen in Peru.

Strengthening Response to GBV Survivors in Papua New Guinea and Timor-Leste
Hiermee zorgen we dat vrouwen en meisjes in Papua Nieuw Guinea en Oost-Timor vrij van geweld kunnen leven en dat er adequate hulp is voor de slachtoffers van geweld op basis van geslacht.

Het lidmaatschap van Zonta is inspirerend, veelzijdig en vooral leuk!