ORANGE THE WORLD

Vanaf 25 november kleurden opnieuw vele openbare gebouwen in Nederland oranje. Vrouwenorganisaties over de hele wereld zeiden NEE tegen geweld tegen vrouwen. Zonta Nederland deed mee. Dit jaar was het thema ‘preventie’.

De Nederlandse aftrap van de wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen, Orange the World, was dit jaar in Breda. De campagne werd gecoördineerd door UN Women Nederland, Zonta Nederland en de Unie van Soroptimisten clubs in Nederland, Suriname en Curaçao. “We vonden het fantastisch dat we op 25 november in Breda de aftrap konden doen”, aldus Martine Schilte, president van Zonta Nederland. Foto’s: Start Orange the World in Breda.

16 dagen actie
Van 25 november (de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen) tot 10 december (de Internationale Dag van de Rechten van de Mens) vinden jaarlijks de ’16 dagen van actie tegen geweld tegen vrouwen’ plaats. Dit gebeurt in meer dan 100 landen. Het oranje uitlichten van een belangrijk gebouw of ander landmark op 25 november is een vast onderdeel van Orange the World. Eerder kleurden onder meer Times Square, de Niagara Falls en de Brandenburger Tor al oranje. Zo laten overheden en organisaties zien dat zij vrouwen in hun strijd tegen geweld steunen. De kleur oranje staat symbool voor een zonnige toekomst, vrij van geweld tegen vrouwen en meisjes.

Kijk hier wat er allemaal gerealiseerd is!

Nederland kleurt Oranje
Elk jaar is er meer oranje licht te zien in Nederland. Voor het eerst in de vijf jaar dat de campagne in Nederland wordt gevoerd, deden dit jaar alle Nederlandse provincies mee. Het aantal deelnemende gemeenten was net als in 2020 meer dan 200. Ook veel ambassades zijn medestander. Daarmee is Nederland uniek, geen enkel land in de wereld pakt de campagne zo massaal aan. Door een gebouw, brug, fontein, standbeeld of ander object uit te lichten, een Orange the World vlag uit te hangen en/of een evenement of actie te organiseren: duizenden mensen verspreid over het land hebben zich ingezet en werd er veel aandacht besteed aan dit belangrijke onderwerp. Bekijk alle plaatsen die in 2021 meededen aan OrangeTheWorld.

Preventie
In 2021 was het thema van de campagne in Nederland ‘preventie’. De nadruk bij de aanpak van geweld ligt vaak op signalering, melding en hulpverlening. Dit is belangrijk, maar we moeten ook meer inzetten op het voorkomen van geweld. Daar kan iedereen aan bijdragen. Belangrijk is om niet alleen vrouwen en meisjes, maar ook mannen en jongens als medestanders te betrekken. Onderteken de #medestanderpledge om geweld tegen vrouwen en meisjes te bestrijden.

“Ik ben #medestander. Jij ook?”

Geweld tegen vrouwen
Helaas is inzet op internationaal, nationaal én lokaal niveau nog onverminderd hard nodig. Tijdens de coronacrisis is geweld tegen vrouwen en meisjes zodanig toegenomen dat gesproken wordt over de ‘schaduwpandemie’. In sommige landen is het aantal meldingen verdrievoudigd, en het aantal moorden op vrouwen schrikbarend toegenomen. Ook in Nederland zijn er signalen, van onder andere hulporganisaties en politie, dat geweld is toegenomen in coronaquarantaine.

Acties 2021
In vele steden werden evenementen georganiseerd. Een kleine selectie: een pop-up expositie door kunstenaars uit ’t Gooi, een stadswandeling ‘Veilig voelen, veilig zijn’ met verhalen van Utrechtse vrouwen in de binnenstad, voetbalclub Telstar speelde in oranje tenue evenals de BVO dames in Hilversum, en een Atria lezing ‘Waarom is geweld tegen vrouwen zo’n hardnekkig probleem’ in de bibliotheek van Hilversum.

Meer informatie
Kijk hier voor de Orange the World website van UN Vrouwen.

Kijk hier voor de Zonta says No campagne.

Mis dit filmpje ook niet:

Duurzame Ontwikkelingsdoelen
De Orange the World campagne levert een bijdrage aan de implementatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen die in 2015 werden afgesproken in de Verenigde Naties. Doel 5 gaat specifiek over het verbeteren van de mensenrechten en positie van vrouwen en meisjes, waarvan het stoppen van geweld een essentieel onderdeel is. Het stoppen van geweld tegen vrouwen en meisjes vergt inspanning op alle niveaus; internationaal, nationaal en lokaal. Een belangrijke stap hierin is bewustwording over de aard en omvang van het probleem.