ORANGE THE WORLD

Vanaf 25 november kleuren opnieuw vele openbare gebouwen in Nederland oranje. Vrouwenorganisaties over de hele wereld zeggen NEE tegen geweld tegen vrouwen. Zonta Nederland doet mee. Dit jaar is het thema ‘preventie’.

De Nederlandse aftrap van de wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen, Orange the World, is dit jaar in Breda. De campagne wordt gecoördineerd door UN Women Nederland, Zonta Nederland en de Unie van Soroptimisten clubs in Nederland, Suriname en Curaçao. “We vinden het fantastisch dat we op 25 november in Breda de aftrap kunnen doen”, aldus Martine Schilte, president van Zonta Nederland. Over de invulling van het programma wordt later in het jaar meer bekend.

16 dagen actie
Van 25 november (de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen) tot 10 december (de Internationale Dag van de Rechten van de Mens) vinden jaarlijks de ’16 dagen van actie tegen geweld tegen vrouwen’ plaats. Dit gebeurt in meer dan 100 landen. Het oranje uitlichten van een belangrijk gebouw of ander landmark op 25 november is een vast onderdeel van Orange the World. Eerder kleurden onder meer Times Square, de Niagara Falls en de Brandenburger Tor al oranje. Zo laten overheden en organisaties zien dat zij vrouwen in hun strijd tegen geweld steunen. De kleur oranje staat symbool voor een zonnige toekomst, vrij van geweld tegen vrouwen en meisjes.

Nederland kleurt Oranje
Gemeenten, provincies en andere organisaties in Nederland doen sinds 2016 aan deze actie mee. Elk jaar is er meer oranje licht te zien in Nederland. 2020 was een groot succes: 230 gemeenten en 9 provincies in Nederland deden mee door een gebouw, brug, fontein, standbeeld of ander object uit te lichten, een Orange the World vlag uit te hangen en/of een evenement of actie te organiseren. Duizenden mensen verspreid over het land hebben zich ingezet en werd er veel aandacht besteed aan dit belangrijke onderwerp.

Preventie
In 2021 is het thema van de campagne in Nederland ‘preventie’. De nadruk bij de aanpak van geweld ligt vaak op signalering, melding en hulpverlening. Dit is belangrijk, maar we moeten ook meer inzetten op het voorkomen van geweld. Daar kan iedereen aan bijdragen. Belangrijk is om niet alleen vrouwen en meisjes, maar ook mannen en jongens als medestanders te betrekken.

“Ik ben #medestander. Jij ook?”

Geweld tegen vrouwen
Helaas is inzet op internationaal, nationaal én lokaal niveau nog onverminderd hard nodig. Tijdens de coronacrisis is geweld tegen vrouwen en meisjes zodanig toegenomen dat gesproken wordt over de ‘schaduwpandemie’. In sommige landen is het aantal meldingen verdrievoudigd, en het aantal moorden op vrouwen schrikbarend toegenomen. Ook in Nederland zijn er signalen, van onder andere hulporganisaties en politie, dat geweld is toegenomen in coronaquarantaine.

Meer informatie
Kijk hier voor de Orange the World website van UN Vrouwen.

Kijk hier voor de Zonta says No campagne.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen
De Orange the World campagne levert een bijdrage aan de implementatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen die in 2015 werden afgesproken in de Verenigde Naties. Doel 5 gaat specifiek over het verbeteren van de mensenrechten en positie van vrouwen en meisjes, waarvan het stoppen van geweld een essentieel onderdeel is. Het stoppen van geweld tegen vrouwen en meisjes vergt inspanning op alle niveaus; internationaal, nationaal en lokaal. Een belangrijke stap hierin is bewustwording over de aard en omvang van het probleem.