Awards

Amelia Earhart Scholarship
Januari is de Amelia Earhart maand. We herdenken dan de records die Amelia Earhart 88 jaar geleden brak tijdens haar reis van 2408 mijl van Honolulu, Hawaii, naar Oakland, Californië. Earhart was de eerste mens die solo naar het vasteland van de Verenigde Staten vloog vanuit Hawaii en ook de eerste mens die zowel de Stille als de Atlantische Oceaan over vloog. Zij was lid van één van de eerste Zontaclubs die indertijd werden opgericht.
Wat een kick moet dat geweest zijn! Amelia kende de risico’s die nodig waren om die records te breken en dat te doen in een tijd waarin vrouwen op bepaalde gebieden niet welkom of toegestaan waren. Maar met de ware Zonta-geest ging ze door – als een van de eerste architecten die bouwde aan een betere wereld voor vrouwen en meisjes.

De Zonta International Amelia Earhart Fellowship werd in 1938 opgericht ter ere van Amelia Earhart. De Amelia Earhart Fellowships worden jaarlijks toegekend aan 30 vrouwen die een Ph.D./doctoraat behalen in lucht- en ruimtevaarttechniek en ruimtewetenschappen. De Fellowship van USD 10.000 kan worden gebruikt op elke universiteit of hogeschool die geaccrediteerde postdoctorale cursussen en graden aanbiedt.

Winnares in Nederland Amelia Earhart 2022
In 2022 was er een in Delft studerende winnares:
Marie Fayolle uit Frankrijk, studerend aan de Technische Universiteit Delft (NL) Lees hier haar bio.
Tijdens de Zonta areadag op 1 april 2023 is er een ceremonie waar haar overwinning gevierd wordt en Marie haar certificaat en AE speld overhandigd krijgt van onze D29 Governor Christine Mousset.
Aanvragen voor de AE Scholarship worden online gedaan op de website van Zonta International. Kandidaten kunnen hier de Amelia Earhart Fellowships aanvragen. De deadline voor aanvragen is elk jaar 15 november. Clubs kunnen er natuurlijk ook voor kiezen zelf op zoek te gaan naar kandidaten! In Nederland kunnen AE winnaressen ook 300 euro ontvangen via een Zontaclub waarmee zij zich verbinden. Meer informatie over deze Fellowship kun je opvragen bij Rosemarijn de Groot: [email protected]

Young Women in Public Affairs Award
De YWPA award is in het leven geroepen om jonge vrouwen in de leeftijd van 16-19 jaar die zich op scholen of andere onderwijsinstellingen inzetten voor het algemeen welzijn of voor sociale doelen te eren. De gedachte hierbij is dat zij podium verdienen én dat de mix van talent en goede wil die zij laten zien veelbelovend is. Het geldbedrag van dat zij kunnen winnen bij deze Award kan hen op weg helpen bij het vorm geven aan hun toekomstige professionele carrière. Zij kunnen het zowel besteden aan sociale ondernemingen als aan hun studie.

Winnaressen YWPA in D29 2022
In 2022 behoorden de volgende winnaressen tot de top 3 van ons District:

  1. Ramah Milli | Bonn | Germany
  2. Nour Idelbi | Muenster | Germany
  3. Annanya Chopra | London | Great Britain

Vanaf 2023 kan D29 twee kandidaten aandragen voor de internationale award – deze winnaressen ontvangen elk 5000 USD. In Nederland kunnen YWPA winnaressen ook 300 euro ontvangen via een Zontaclub die hen representeert.
Voor Zontaclubs is de zoektocht naar kandidaten voor deze award een mooie manier om contact te leggen met (een netwerk van) de jonge generatie vrouwen en mogelijk toekomstige generatie Zontians.
Aanmeldformulieren vind je op de website van Zonta International, de deadline voor aanmelden is: 1 april 2023! Meer informatie over deze Fellowship kun je opvragen bij Rosemarijn de Groot: [email protected]

STEM Scholarship
Women in Science, Technology, Engineering and Mathemetics
Zonta International stelt voor het derde biennium beurzen ter beschikking voor vrouwen in de techniek. De naam van deze beurs is sinds 2022 veranderd, Women in Technology Scholarship is nu: Women in STEM Scholarship. Daarmee is de scope breder geworden, STEM staat voor: Science, Technology, Engineering and Mathematics. In december 2022 is het materiaal voor de aanmeldingen voor 2023 op de website van Zonta International beschikbaar gekomen. Er zijn Club scholarships en Zonta International scholarships beschikbaar, De Zonta International Convention in Hamburg heeft besloten deze beurs te ondersteunen met een bedrag van $160.000 voor het biennium 2022 – 2024.

Aanvraag 2023 | materiaal en deadline voor kandidaten
Het 2023 Zonta International Women in STEM Scholarship-aanmeldformulier is sinds december 2022 beschikbaar op de Zonta International-website. Aanvragers kunnen het formulier hier downloaden. Lees meer over de STEM-beurs op de Zd29 website. Aanvragen voor het Zonta District 29 moeten uiterlijk op 1 juni 2023 zijn ingediend bij het District, via Clubs voor hun Club winnaressen of door de kandidaten zelf, via e-mail: [email protected]

Materiaal voor Zonta-clubs
Zonta-clubs kunnen het aanmeldformulier, de poster en andere informatie vinden op de Award, Scholarship & Fellowship Tools-pagina (inloggen vereist). Iedere Zontaclub kan een eigen Women in STEM scholarship winnares werven. Zoals bekend ontvangt de club dan een bedrag van € 300 van Zonta Nederland als bijdrage om aan de kandidaat uit te rijken als clubprijs. Kandidaten uit District 29 maken ook kans op één van de scholarship van $ 5000,- die door Zonta International beschikbaar wordt gesteld. Aanmelden kan via het mailadres op de website van District 29: [email protected]

Winnaressen STEM 2023
In biennium 2020 – 2022 waren er twee in Nederland studerende winnaressen:
– Caroline Brand | Germany | Delft University of Technology, Netherlands | Lees hier haar bio
– Wietske de Bondt | Netherlands | Eindhoven University of Technology, Netherlands | Lees hier haar bio
Caroline Brand is verbonden aan Zonta aan de Leede.
Wietske de Bondt is verbonden aan Zontaclub Eindhoven.

Jane M Klausman Women in Business Award
Vrouwen hebben veel bereikt als het gaat om het volgen van onderwijs, het vormgeven van hun carrières en het innemen van leiderschapsrollen. Op al deze vlakken hadden vrouwen lange tijd maar weinig kansen. En nog steeds vormen vrouwen een minderheid als we kijken naar hun representatie in de top van het bedrijfsleven. Sinds december 2020 wordt 21,2% van de bestuurszetels van S&P 500-bedrijven bezet door vrouwen, en slechts 6% van de CEO’s van de bedrijven is vrouw. Zonta wil hier verandering in brengen.

De Zonta Foundation for Women reikt sinds 1998 Jane M. Klausman Women in Business Scholarships uit aan vrouwen die een bedrijfsgerelateerde studie volgen en uiteindelijk een carrière in bedrijfsmanagement nastreven. Elk jaar zijn er méér aanmeldingen voor deze Scholarship wereldwijd. Kandidaten melden zich aan via een Zontaclub. Dus het werven van kandidaten is een mooie kans om als club zichtbaarder te worden in je regio. En het contact met de kandidaat zelf en haar netwerk is inspirerend en kun je als club inzetten als instrument om nieuwe leden te gebruiken.

In ons District kunnen er jaarlijks twee winnaressen gekozen worden, die elk 5000 USD van ZI ontvangen en 1000 euro van het District. In Nederland kunnen Women in Business winnaressen ook 300 euro ontvangen van de Zontaclub die hen representeert.

Winnaressen 2022
In 2022 waren er twee Districtswinnaressen:
– Brittany Powel, gerepresenteerd door Zonta London
– Taiwo Rebecca Shotunde, gerepresenteerd door Zonta Leverkussen

In Nederland hadden we drie winnaressen op club level:
– Ezinne Ndbujiuba – gerepresenteerd door Zonta aan de Leede
– Lais Higashi – gerepresenteerd door Zonta Rond de Reesd
– Helen Simpson – gerepresenteerd door Zonta Utrecht
De Nederlandse winnaressen ontvangen elk 350 euro van de representerende club.

Aanvraag 2023 | materiaal en deadline voor kandidaten
Aanmeldformulieren en informatie vind je op de site van Zonta International. Het materiaal voor 2023 is verkrijgbaar per 1 februari 2023. Inspiratie vind je in de vlog van Marit de Ridder, D29 winnares van 2021, verbonden aan Zonta Rotterdam. Bekijk ook de call for action van D29 winnares Sakura de Vries, verbonden aan Zonta Groningen.
De deadline voor 2023 is: 1 juli 2023. Meer informatie kun je opvragen bij: Elena Sbenghea, [email protected].