Zonta Nederland

Zonta is een wereldwijde serviceorganisatie van vrouwen met een zelfstandig beroep of een leidinggevende positie in een bedrijf of organisatie. Per stad of regio zijn de leden verenigd in clubs om samen te werken aan de verbetering van de juridische, professionele, politieke en economische status van vrouwen over de hele wereld.

Speerpunt

Opkomen voor gelijke rechten van vrouwen;

Het lidmaatschap van Zonta is inspirerend, veelzijdig en vooral leuk!

Belangrijkste speerpunten

  • Hulp bieden aan kansarme vrouwen;
  • Stimuleren van actieve deelname van vrouwen aan het maatschappelijke- en beroepsleven.

Zonta is neutraal, niet partij- of religiegebonden en neemt als zodanig geen politieke of religieuze standpunten in. Naast nationale serviceprojecten waar wij als Zonta clubs in Nederland aan werken steunen we ook de serviceprojecten van Zonta International.

Bestuur
Het bestuur van Zonta Nederland bestaat uit:
Christel Meijerman: Area Director
Jeanne de Loos: Vice Area Director
Jolanda van Hout: Penningmeester
Patricia van Someren: Secretariaat Zonta Nederland