Stand van zaken lustrumproject 2014 Femmes For Freedom

Twee jaar geleden vierde Zonta Den Haag samen met Zonta Nederland haar 50-jarig bestaan. Met elkaar brachten we het geweldige bedrag van 54.437,11 euro  bij elkaar. Volgens afspraak is 10%  (5450 euro) overgemaakt naar Zonta International.  De rest (lees meer)