25 november – 10 december 2016 Zonta says no to violence against women

Geweld tegen vrouwen en meisjes is een van de meest wijdverbreide schendingen van de mensenrechten en een wereldwijde epidemie. Het kent geen nationale of culturele barrières en treft miljoenen vrouwen en meisjes in vredestijd en conflict. Het omvat fysiek en seksueel geweld en schadelijke praktijken zoals verkrachting, vrouwenbesnijdenis en mensenhandel. Geweld tegen vrouwen en meisjes bedreigt landen, remt de economische vooruitgang, en voorkomt dat vrouwen bij kunnen dragen aan hun gemeenschap en een beter leven voor zichzelf en hun families kunnen creëren.

 

“Zonta says no to violence against women” is een 16 dagen durende Internationale campagne van Zonta (25 november-10 december) die het bewustzijn wil verhogen over het geweld tegen vrouwen dat overal ter wereld plaats vindt, OOK in Nederland. Zonta clubs over heel de wereld organiseren internationaal en lokaal acties om het geweld tegen vrouwen en meisjes een halt toe te roepen in hun gemeenschap en wereldwijd, door het publiek te informeren en binnen de politiek en het openbaar bestuur te lobbyen voor projecten om geweld tegen vrouwen op te starten.

 

 

GEWELD TEGEN VROUWEN IN NEDERLAND IN CIJFERS

 

  • 45% van de Nederlandse vrouwen is ooit slachtoffer geweest van lichamelijk of seksueel geweld.

(EU-gemiddelde: 33%)

  • Een op de vier Nederlandse vrouwen is ooit slachtoffer geweest van lichamelijk en/of seksueel geweld door een partner of ex-partner.
  • 20% van de Nederlandse vrouwen heeft als kind

(<15 jaar) seksueel geweld door een volwassene ondervonden. Het hoogste percentage van alle EU-landen.

  • Meer dan de helft van de vrouwen heeft in het afgelopen jaar situaties of omgevingen vermeden uit angst voor

fysiek of seksueel geweld.

  • Cyberintimidatie, via e-mail, sms of social media, is door 17% van de Nederlandse geïnterviewden ondervonden. (EU-gemiddelde: 11%)
  • Stalking komt in Nederland veel voor. 26% van de vrouwen heeft dit meegemaakt. (EU-gemiddelde: 18%).

 

bron: Movisie

www.movisie.nl/artikel/nederland-werkelijk-meer-huiselijk-geweld