Area 04, Areadag 2023 in Leiden

De areadag van area 04, 2023 in Leiden was een dynamische dag met een afwisselend programma. Er waren speeches, awardceremonies, een talkshow, rondleidingen, workshops en een Afrikaanse modeshow.

Ochtend programma
Het ochtendprogramma startte met een warm welkom door de presidente van Zonta aan de Leede, gevolgd door de businessmeeting van Zonta Nederland. Deze meeting bestond uit de volgende onderdelen:

Bienniumdoelen op D29 en area niveau


DistrictsGovernor Christine Mousset vertelt over haar doelen voor biennium 2022-2024: sterk staan door verbinding, met een sterke focus op zichtbaarheid en een stappenplan om te komen van sterk leiderschap in sfeervolle clubs naar meer leden en een meer divers ledenbestand.

Area director Christel Meijerman slaat een brug van de internationale doelen naar onze areadoelen – die uiteraard ook in lijn liggen met de D29 doelen – in NL is ons motto: Samen sterk staan. Sterk voor onze advocacy doelen en sterk als organisatie. Christel vertelt over de vernieuwende vibe die in onze area voelbaar is en over hoe er meer verbinding tussen de clubs aan het ontstaan is. Bij advocacy ligt de focus op versterken van onze kracht en verder professionaliseren van de PR en inspelen op de actualiteit. Een mooie kans is de op handen zijnde samenwerking met de regeringscommissaris Mariette Hamer die de opdracht heeft om een maatschappelijke dialoog te starten over seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Als het gaat om de interne organisatie zijn er in het hele land initiatieven om de clubs anders te organiseren – met als doel meer toekomstbestendigheid en vergroten van de diversiteit van de clubs in leeftijd en culturele achtergronden.

Ceremonie Awardees
In 2022 waren er in onze area de volgende winnaressen op internationaal niveau:

 1. Marie Fayolle from France studying at Delft University of Technology (NL) | Lees hier haar bio
 2. Carolin Brand | Germany | Delft University of Technology | Lees hier haar bio
 3. Wietske de Bondt | Nederland | Eindhoven University of Technology | Lees hier haar bio

Op 1 april zetten we deze drie talentvolle vrouwen in het zonnetje: zij ontvingen hun certificaat en een symbolische cheque en spraken over hun ambities en wensen en over de rol die Zonta in hun leven speelt en hopelijk nog zal spelen.
De clubwinnaressen van de Jane M Klausman Women in Business Scholarship 2022 in area 04 zijn:

 1. Ezinne Ndujiuba, Nigeria, MBA, London Business School – club: Zonta aan de Leede
 2. Lais Higashi, Brazilie, MBA, Saïd Business School London – club: Zonta Rond de Reesd
 3. Helen Simpson, Executive MBA, ESCP Business School – club: Zonta Utrecht
  In area 04 ontvangen clubwinnaressen een bedrag van 300 euro van hun representerende club, wat wordt gefinancierd door Zonta Nederland. Ook worden hun reiskosten en de entree voor de areadagen vergoed, zodat zij altijd mee kunnen doen aan deze bijzondere dagen.
  De drie clubwinnaressen van 2022 studeren in Londen. Hun bijdrage aan de dag was daarom digitaal. Zie hier de speeches van Ezinne en Lais!
  Foto: Elena Sbenghea, Women in Business coordinator area 04
Foto: Elena Sbenghea, Women in Business coordinator area 04

De internationale nominating commissie
Voormalig D29 Governor Brigitte Leferink vertelde ons over haar werk voor de nominating commissie van Zonta International en deed een oproep om het aan haar te laten weten wanneer je een goede kandidaat weet voor de rol van Districtsgovernor, -secretaris of penningmeester óf voor de rol van lid van de nominatingcie van het District.
Ook mag je Zontians uit andere area nomineren! Invoegen: link naar de presentatie.

Een nieuwe Penningmeester: welkom Jolanda van Hout
Met unanieme stemmen werd Jolanda van Hout van Zonta Rotterdam gekozen tot de nieuwe penningmeesteres van onze area. Zij zal vanaf juni 2023 toetreden tot het bestuur van Zonta NL en de huidige Penningmeester vervangen. De officiële wissel zal plaatsvinden tijdens het presidentenoverleg ni November.

Het project dat wij steunen met de clubbijdrage voor de areadag

Keep Girls in School
De unieke samenwerking met Zonta Kampala wordt gecontinueerd. De opbrengst van de Areadag 2023 wordt ingezet om 2 betonnen wc-gebouwen te bouwen bij scholen in de achtergestelde regio …., waar de situatie urgent is. Door wc-gebouwen met wastafels te bouwen kunnen meisjes ook tijdens hun menstruatie naar school. Wasbaar maandverband leren maken en het aanbieden van lessen over persoonlijke hygiëne, zijn hieraan gekoppeld. De opbrengst wordt naar verwachting deels verdubbeld door Wilde Ganzen, die al twee keer eerder hebben bijgedragen. De expertise en inbreng van de Oegandese Zontians werd door hen als ‘zeer waardevol’ beoordeeld en het project kreeg het predicaat ‘excellent’.

Middag programma
In de middag konden de Zontians kiezen tussen:

 • Een rondleiding door het museum, gericht op de rol van de vrouw als maker en cultuurdrager, welke speciaal voor ons was samengesteld.
 • Een stadswandeling door de binnenstad, waarbij werd ingezoomd op de historische betekenis van bekende Leidse vrouwen.
 • Een uniek ‘African Cultural Event’. Oegandese dames tonen hun mooie, traditionele jurken, sieraden en hoofddoeken. Er was Afrikaanse muziek, een dansgroep uit België die ons dansen lieten zien uit verschillende Afrikaanse streken. Daarna volgde een modeshow, verzorgd door één van de leden van Zonta aan de Leede in samenwerking met de dansgroep – ook onze Nederlandse Zontians showden de Afrikaanse gewaden met verve. De uitsmijter was een flitsworkshop Afrikaanse dans voor iedereen.

Tot slot
Het bestuur van Zonta NL dankt het organiserend committee van Zonta aan de Leede voor deze wervelende en inspirerende dag. Het heeft ons gesterkt in onze Zonta spirit en we zullen er nog lang en met veel napret op terugkijken.