Stem voor Verandering

Met de Tweede Kamer verkiezingen slechts enkele dagen verwijderd organiseerden de Alliantie Politica samen met Zonta Nederland op zaterdag 18 november in het Stadhuis in Utrecht een evenement dat stof tot nadenken gaf- en ook een impuls om tot actie over te gaan. Het nodigde de kiezer uit bij het stemmen bewust te kiezen voor in inclusievere kamer met meer gendersensitiviteit en een betere balans in de vrouw-man verhouding. De politiek zelf werd uitgedaagd meer effort te steken in het bereiken van deze genderbalans.

Universitair hoofddocent Liza Mügge informeerde het publiek over het belang van diversiteit, representatie en gelijkheid in de politiek. De principes van strategisch stemmen op een vrouw werden uitgelegd: Kijk naar de peilingen van de partij waarop je wilt stemmen – en stem dan op de eerste vrouw die volgens die peiling nét niet in de kamer zou komen. Als zij voldoende voorkeursstemmen krijgt kan zij anderen op de lijst daardoor inhalen.

Tijdens de bijeenkomst kwam het voorbeeld de ritsmethode: man en vrouw is om en om terug te vinden op de lijst. Deze methode kun je ook toepassen met andere groepen die onvoldoende vertegenwoordigd zijn in de politiek – denk aan LHBTIQ, leeftijd, culturele achtergrond en religieuze overtuiging.

Met de verkiezingen kunnen we de koers van ons land mede vormgeven. De organisatie van het evenement stelt: “Samen kunnen we een positieve verandering bewerkstelligen door bewust en strategisch te stemmen. Om zo te werken aan een toekomst waarin iedereen gelijke kansen heeft en gehoord wordt en waar gendergelijkheid en inclusie in de politiek wordt gewaarborgd”.

Zonta Nederland maakt deel uit van het wereldwijde netwerk Zonta International, dat bouwt aan een betere wereld voor vrouwen en meisjes door bewustwordingsacties en maatschappelijke beïnvloeding. De focus van Zonta in Nederland ligt op: het bevorderen van gelijke kansen en gelijke invloed in de politiek, in het bedrijfsleven en in de STEM velden (wetenschap, technologie, engineering en wiskunde) en het tegengaan van geweld tegen vrouwen en meisjes in alle segmenten van de samenleving.